20220107 - Onderhoud netwerk - Opgelost

Type: 
Interruptions
07/01/2022 - 01:20 to 12:45

Vrijdag 07/01/2022 - 14:55  Dienst herstellende

Als toevoeging op de eerdere communicatie: Het advies is om ook een premiumbox (indien van toepassing) van een herstart te voorzien, nadat het modem een herstart heeft gehad, in het geval de verbinding niet tot stand komt.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 12:45  Dienst herstellende

De rollback is uitgevoerd. Wij zien vrijwel alle verbindingen weer operationeel komen. Mocht een verbinding nog niet tot stand komen, dan is het advies het modem eerst een herstart te geven.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 12:21  Onderzoek gaande

De rollback wordt gefaseerd uitgevoerd om downtime te minimaliseren. Tussen de genoemde tijd zal een onbreking van ongeveer 5 a 10 minuten ervaren worden.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 12:09  Onderzoek gaande

De start van de de rollback zal 12:15 worden. Naar verwachting zullen verbindingen tussen 12:15 en 12:45 niet beschikbaar zijn.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 11:51  Onderzoek gaande

In uitvoerig onderzoek en in overleg met de leverancier is besloten om nogmaals een rollback uit te voeren. Dit wordt nu voorbereid en zal betekenen dat alle verbindingen voor ongeveer 20 minuten onbeschikbaar worden. Wij zullen u laten weten wanneer dit gestart zal gaan worden.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 10:53  Onderzoek gaande

Ook de leverancier is bij het huidige issue betrokken. Zodra er nieuwe informatie is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 10:38  Onderzoek gaande

We zijn in samenwerking met enkele partners de lokale situaties aan het troubleshooten om zo duidelijkheid te krijgen over de hoofdoorzaak. Wij hopen u spoedig van nieuwe informatie te kunnen voorzien.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 09:58  Onderzoek gaande

De oorzaak lijkt in een routeringsfout te zitten. Wij zijn nog in onderzoek.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 09:36  Onderzoek gaande

Wij hebben meerdere klachten ontvangen van verbindingen die nog niet functioneren, ondanks dat er wel sprake is van een actieve verbinding met ons netwerk. Wij zijn in onderzoek.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 08:32  Dienst herstellende

De verbindingen worden verscherpt gemonitord.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 08:25  Dienst herstellende

De lijnen komen weer up. Mocht een verbinding nog niet tot stand komen, dan is het advies het modem een herstart te geven.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 07:57  Onderzoek gaande

De rollback zal naar verwachting nog 30 minuten duren.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 07:35  Onderzoek gaande

De rollback is gestart. Alle verbindingen zijn tijdelijk niet beschikbaar zoals eerder aangekondigd.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 07:06  Onderzoek gaande

Door de rollback zullen ook statische verbindingen voor ongeveer 5 minuten onderbroken worden tijdens de herstart van de route engines van de router. Wij zullen u voor de herstart informeren.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 07:00  Onderzoek gaande

Een rollback zal worden ingezet. Voorbereidingen voor de uitvoer zijn in gang gezet.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 06:50  Onderzoek gaande

We zijn samen met de leverancier in onderzoek naar een oplossing. Op dit moment worden meerdere paden gevolgd om zo snel mogelijk tot herstel over te kunnen gaan.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 05:30  Onderzoek gaande

Wij hebben besloten om de onderhoudswindow te verlengen naar 06:00 en er is momenteel contact met ons leverancier. Meer informatie volgt.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 04:52  Onderzoek gaande

Op dit moment is er nog geen precieze tijd bekend wanneer volledige services hersteld zullen zijn door de engineer. Er wordt contact opgenomen met onze leverancier om verder onderzoek uit te voeren. Op dit moment werken de routing systemen en bepaalde services worden onderzocht die met bijvoorbeeld DHCP te maken hebben. Een  update volgt wanneer er contact is geweest met de leverancier.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 03:57  Dienst herstellende

Onze routing systemen zijn hersteld na een firmwareupdate. Vanaf nu worden services weer ingeschakeld door de engineers. Er zal een update geplaast worden wanneer er meer bekend is.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 02:15  Onderzoek gaande

Op dit moment is de verwachte downtime van het dienstverlening langer dan verwacht en er wordt ook hieraan gewerkt door ons engineer om deze downtime zo klein mogelijk te maken. Wij verwachten niet dat wij buiten het maintenance window van 00:00 - 05:00 zullen lopen.

---

Vrijdag 07/01/2022 - 00:00  Maintenance gestart

In de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 januari zullen wij in ons standaard maintenance window onderhoud uitvoeren op ons netwerk. In dit onderhoud zullen wij een software upgrade uitvoeren op een netwerk component.
Wij starten om 00:00 uur met de werkzaamheden en wij verwachten dat deze voor 05:00 uur zijn afgerond. Tijdens het onderhoud is er een verwachte onderbreking in de dienstverlening op TELE2, Ziggo, UNET, Parkned, NDIX, Wauwau, Eurofiber, Forefreedom en Crossnetwork verbindingen van 30 tot 80 minuten. Dit betreft het eerder afgelaste onderhoud '20211126 - Onderhoud netwerk'.
Voor vragen kunt u telefonisch of via een ticket contact opnemen met onze Support afdeling.

Update date: 
Tuesday, 11. January 2022 - 13:48